پنج‌شنبه, 5 خرداد 1401
Slogan
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ 
  • کد خبر : ۲۴۵۷۸
در بستر شبکه آموزش مجازی کشاورزی(شامک):
دوره آموزشی با عنوان آشنایی با قوانین و مقررات نحوه اجرای اهداف طرح نظام نوین ترویج برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان و با همکاری معاونت آموزش مرکز طی روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه 18، 19 و 20 دیماه 1400، دوره آموزشی عنوان آشنایی با قوانین و مقررات نحوه اجرای اهداف طرح نظام نوین ترویج، توسط سرکار خانم دکتر مهشید بهادری کارشناس اداره ترویج سازمان جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد و محقق مدعو مرکز، ویژه کارشناسان و مروجان پهنه سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، از ساعت 11 تا 12:30 ، در محل استدیو کشاورز  معاونت آموزش مرکز و در بستر شبکه آموزش مجازی کشاورزی(شامک) برگزار گردید.

خانم دکتر مهشید بهادری کارشناس اداره ترویج سازمان جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد در این باره گفت: طرح نظام نوین ترویج کشاورزی برای اولین بار دردانشگاه شیراز مطرح شد و در سال 94 به صورت پایلوت در 4 استان به مرحله اجرا درآمد و در ادامه اجرای این طرح هم اکنون در تمام استان ها به مرحله اجرا درآمده است.

وی با اشاره به مهمترین اهداف نظام نوین ترویج گفت: افزایش ضریب پوشش و بهره وری، انتقال مناسب و مطلوب یافته های تحقیقاتی، توانمندسازی تولیدکنندگان با استقرار شبکه مدیریت دانش به عنوان یک ضرورت در بخش کشاورزی، پهنه بندی عرصه های تولیدی، افزایش ضریب پاسخگویی از طریق حذف موازی کاری ها و ایجاد انسجام سازمانی با تاکید بر رویکرد ترویج تکثرگرا، ارائه خدمات همسو و هدفمند در حوزه های تحقیقاتی، ترویج و اجرا به تولیدکنندگان با تمرکز بر رهیافت (تحقیق تقاضا مدار) می باشد.

بهادری افزود: در نظام نوین ترویج کشاورزی، کارشناس مسئول پهنه به عنوان بدنه و جز اصلی نظام نوین ترویج کشاورزی است که به عنوان یک عنصر و عامل صفی در پیکره شبکه ترویج در سطح روستاها نقش های مختلفی از قبیل: روشنگری، آموزشگری، تحولگری، تسهیلگری، پژوهشگری و... را بر عهده دارد.

دکتری ترویج سازمان جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد تصریح کرد: توجه به نیازهای آموزشی، انگیزشی و ایجاد فضای مناسب کاری برای ادامه حضور اثربخش آنها در دستور کار برنامه ریزان و مسئولان قرار گیرد. با توجه به اینکه یکی از وظایف تعریف شده برای کارشناسان مسئول پهنه ها اشراف کامل اطلاعاتی در تمام زمینه ها از قبیل: تعداد و مشخصات بهره برداران، عملکرد و اولویت های محصولی و... می باشد.

وی همچنین در پایان گفت: انتظار می رود تا در راستای بهبود حضور کارشناسان پهنه در شبکه ترویج سراسر کشور ساماندهی و در قالب یک سامانه جامع و دائم که این کارشناسان هر روزه با آنها سروکار دارند، مدنظر برنامه ریزان عرصه توسعه و ترویج روستایی در سطح کشور قرار گیرد.

مهمترین سرفصل های این دوره  عبارت بودند از:

آشنایی با فلسفه مکتب آموزشی ترویج

آشنایی با تعاریف، مفاهیم ، اهداف، ماهیت و اصول ترویج

تاریخچه شکل گیری خدمات ترویجی در ایران

مشکلات نظام های ترویجی در کشورهای درحال توسعه

مشکلات و چالش های ترویجی در ایران و ضرورت شکل گیری نظام نوین ترویج

بررسی تعریف، اصول، اهداف اجرایی، ذینعان طرح نظام نوین ترویج

بررسی ضرورت ها و الزامات اجرای طرح نظام نوین ترویج

معرفی پهنه های تولیدی، اهداف و شاخص های پهنه بندی

وظایف و مهمترین نقش ها و صلاحیت های یک کارشناس مسئول پهنه منتخب

جایگاه مددکاران ترویجی به عنوان عوامل ترویج غیردولتی در مناطق روستایی

جایگاه محققان معین در قالب طرح یاوران تولید در نظام نوین ترویج

جایگاه زنان و جوانان روستایی در نظام نوین ترویج

مشکلات اجرایی فعالیت های ترویجی در  نظام نوین ترویج

آینده نظام نوین ترویج کشاورزی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.17.0
    V6.0.17.0