تسهیلگری در ترویج كشاورزی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ 
۱۲:۰۶  | 
تعداد بازدید : ۲۳
دومین كاروان ترویجی ارتقای بهره وری كشاورزی در استان اردبیل اجرا می شود
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ 
۰۹:۵۷  | 
تعداد بازدید : ۲۷
با حضور رییس موسسه آموزش و ترویج كشاورزی جلسه فوق‌العاده قرارگاه تبیین برگزار شد
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ 
۰۹:۲۶  | 
تعداد بازدید : ۲۵
افزایش شركت‌های دانش‌بنیان بخش كشاورزی در دستور كار وزارت جهاد كشاورزی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 
۰۹:۱۰  | 
تعداد بازدید : ۲۸
صفحه1از3123.بعدي.برو
دسته بندي اخبار 
ترویج كشاورزی دانش بنیان و نوآور ایران
کد خبر : ۲۵۳۷۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 
تنوع زیستی و توسعه پایدار كشاورزی
کد خبر : ۲۵۳۵۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 
راه اندازی كاروان ترویجی ارتقای بهره وری كشاورزی
کد خبر : ۲۵۲۶۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ 
فراخوان یازدهمین جشنواره رسانه های كشاورزی
کد خبر : ۲۵۲۱۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ 

دسته بندي اخبار 
ظرح ترویج كارآفرینی و توسعه كسب و كارهای پایدار زنان روستایی و عشایری
کد خبر : ۲۴۴۷۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ 
۰۰:۰۰
جشنواره ها، همایش ها و نمایشگاه های تولیدات زنان روستایی و عشایری
کد خبر : ۲۴۴۷۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ 
۰۰:۰۰
پروسه تولید محصول گواهی شده سماق در استان آذربایجانغربی
کد خبر : ۲۲۴۸۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ 
۰۰:۰۰
پروسه تولید محصول گواهی شده كدو آجیلی در استان آذربایجانغربی
کد خبر : ۲۲۴۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ 
۰۰:۰۰
دسته بندي اخبار 
ترویج كشاورزی دانش بنیان و نوآور ایران
کد خبر : ۲۵۳۵۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 
تنوع زیستی و توسعه پایدار كشاورزی
کد خبر : ۲۵۳۵۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 
راه اندازی كاروان ترویجی ارتقای بهره وری كشاورزی
کد خبر : ۲۵۳۱۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ 
طرح مشترك تحقیقی- ترویجی
کد خبر : ۲۵۲۶۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ 
صفحه1از6123456.بعدي.برو

آمار پویای فعالیت های شاخص آموزشی و ترویجی کشاورزی کشور در سال 1400


 • 5697
          سنجش مهارت               دیپلم های کشاورزی        (تعداد)
 • 1742
      سایت های الگویی     (تعداد)
 • 609
      کانون های یادگیری    (تعداد)
 • 745422 دوره های آموزش مهارتی (نفر-روز)
 • 616827
             آموزش کارکنان                وزارت جهادکشاورزی       (نفر-روز)
 • 6586
    دانش آموزان متوسطه                    کشاورزی             (تعداد)
 • 505
          روزهای مزرعه        (تعداد)
 • 1620
   پژوهشگر مروجان ارشد و            محققان معین           (تعداد)
 • 3725
     صندوق های خرد زنان         روستایی و عشایری        (تعداد)
 • 34669
        مددکاران ترویجی      (تعداد)
 • 17884
   تسهیل گران زن روستایی (تعداد)
 • 6070 رسانه های آموزشی ترویجی (تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی) (تعداد) 
 • 7542
  کارشناسان مروج مسئول        پهنه های کشاورزی       (تعداد) 
 • 1344
        مراکز جهاد کشاورزی      (تعداد)
 

 نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0