الزامات قانونی دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

 

· برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی

· ماده 2-6-22ـ 29 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي.

· بندهای (الف- ت- ج- چ- د- ر- ز)  ماده 31 و ماده 72 قانون برنامه ششم.

· توصیه‌ها و اولویت بندی فعالیت های تولیدی و اقتصادی مرتبط با شرح وظایف در چارچوب نامگذاری سال از طرف مقام معظم رهبری.

· مصوبه  و ابلاغ رسمی وزیر جهاد کشاورزی در سال 1390

· ابلاغ ریاست جمهوری در سال 1399

· بند 6- سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری

· همکاری‌های بین المللی در برنامه جهانی امنیت و سلامت غذا ومشارکت برای حفظ محیط زیست جهانی.

· تحقق کامل تکالیف محقق نشده در بند (د)  و (ز) ماده  قانون 143 و بند (و) ماده 34 قانون برنامه پنجم.

· مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذا.

· سند راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک ایران به عنوان یکی از 50 سند راهبردی  ملی در بخش کشاورزی .

· مصوبات كميته ملي راهبري توليد وتامين محصولات سالم و ارگانيك وزارت جهاد كشاورزي.

· استاندارد ملی ارگانیک ایران (11000)

· استاندارد‌ها، مقررات و نظام گواهی و بازرسی محصولات ارگانیک.

· دستورالعمل‌ها و استاندارد‌های ملی مصوب سازمان استاندارد.

· برنامه محوری ترویج و توسعه کشاورزی ارگانیک ایران.

· تفاهم نامه های درون وبرون سازمانی

 

ارباب رجوع :

     این دفتر اصولا ارباب رجوعی از بهربردارن ندارد و مراجعین به واحد های استانی  و شهرستانی مراجعه می نمایند. بیشتر ارباب رجوع دفتر شامل مدیران و روسا و کارشناسان مدیریت هماهنگی ترویج استان‌ها هستند که سوالاتی درخصوص برنامه‌های ملی و استانی، برنامه‌های محوری، رهیافت‌ها و روش‌ها، بودجه، گزارش عملکرد، اعتبارات ملی و .. دارند و به صورت حضوری و یا تلفنی در تماس با دفتر هستند. همچنین گاها ارائه مشاوره به فارغ‌التحصیلان و بهره برداران بخش کشاورزی به صورت موردی انجام می شود.

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0