مستندات قانونی آموزش کشاورزی بهره برداران

 

بر اساس قانون تشکیل سازمان آموزش کشاورزی، مصوب خرداد 1354 مجلس شورای ملی، این سازمان وظیفه دارد نیازهای آموزشی بهره برداران کشاورزی را در همه سطوح مشخص و براساس آنها برنامه تربیت نیروی انسانی را در بخش های خصوصی و عمومی کشاورزی تا سطح متخصص فنی تنظیم و ارائه نماید. از طرفی در فصل اول قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی جهادسازندگی (1376) اشاره شده است که وزارت جهاد کشاورزی پرورش نیروی انسانی متعهد و کارآمد دامپروری با اولویت روستاها، پرورش نیروهای متعهد به منظور جذب آنان در واحدهای مختلف دامپروری و نیز بالا بردن توان فنی، علمی جوانان بخصوص روستائیان و عشایر در امر دامپروری را برعهده خواهد داشت.

با این اوصاف اهم قوانینی که موجبات پیشنهاد این نظام را فراهم ساخت عبارتند از:

1- شرح وظائف تفصیلی وزارت جهادکشاورزی ابلاغیه شماره 638/25/5/ت مورخ 2/4/81 بند 4 شرح تفصیلی بیان می کند که  برنامه­ریزی و اجرای آموزش­های علمی-کاربردی و فنی حرفه ای شاغلین بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب سیاست­های مصوب و همچنین آموزش روش­ها و فنون نوین کشاورزی و دامداری به تولیدکنندگان از وظایف وزارت جهادکشاورزی است.

2- مصوبه شماره 7763/2/ت 444 ه مورخ 28/9/81 هیات وزیران

براساس این ابلاغیه وزارتخانه­ها، سازمان­ها و مراکز تولیدی و آموزشی ملزم به همکاری در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه هستند. آموزش­های مشمول این ابلاغیه عبارتند از: آموزش­های شاخه فنی حرفه­ای و دوره کاردانی پیوسته، آموزش­های مهارتی و کوتاه مدتی که مشمول قانون کار وکارآموزی نیستند، آموزش­هایی که براساس برنامه­های درسی مصوب برای کارورزی دانش آموزان و دانشجویان در محیط­های کار ارائه می­شود.

3- مواد 52 و 55 قانون برنامه چهارم توسعه

ماده 52 : دولت موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصت های برابر آموزشی در مناطق کمتر توسعه یافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره­وری سرمایه های انسانی و توسعه آموزش عمومی اقدامات لازم را به انجام برساند.

ماده 55 : دولت مکلف است به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه­های انسانی، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور با استانداردهای جهانی و ایجاد فرصت­های جدید شغلی برای جوانان، برای نظام آموزش فنی حرفه ای و علمی ـ کاربردی کشور، ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب قانون، ساز و کارهای لازم را تهیه و با پیش­بینی الزامات لازم اجرا نماید.

4- بندج ماده 21 و بند واو ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه

بند ج ماده 21: افزایش و تسهیل مشارکت بهره­برداران از آموزش فنی و حرفه­ای در بخش­های دولتی و غیر دولتی. بند و ماده 194: دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها و ارتقاء درآمد و کیفیت سطح زندگی آموزش فنی و حرفه ای مستمر روستائیان را با هدف توانمندسازی در استفاده از خدمات نوین و بهبود کیفیت تولیدات در اولویت قراردهد.

5- آئین نامه اجرایی بند الف ماده 189 قانون برنامه پنجم توسعه

ماده 3 بند "ج" : به روز رسانی برنامه جامع آموزش همگانی محیط زیست و ارایه پیشنهاد اصلاحی به هیئت وزیران

ماده 10- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند برنامه جامع آموزش همگانی محیط زیست موضوع بند "ج" ماده (1) را اجرا نمایند.

6- جزء ح ماده 4 مصوب 28/11/86 هیات وزیران

        وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقای نقش کشاورزان در مدیریت مصرف آب کشاورزی نسبت به برنامه­ریزی و ارائه خدمات ترویجی ـ آموزشی لازم به تشکل­های آب بران اقدام کنند و در این رابطه برنامه­های پایش و ارزشیابی مستمر را برای کسب اطمینان از بهبود بهره وری از منابع آب و خاک به مورد اجرا بگذارد.

7- ابلاغیه مورخ 7/2/94 وزیر جهادکشاورزی ( موسوم به ابلاغیه 10 بندی شماره 2916/020 )

در این ابلاغیه وظیفه نیازسنجی و سیاست­گذاری آموزش­های کشاورزی و نیز توانمندسازی منابع انسانی آموزش دیده  در مباحث کارورزی و نیز سیاست­ها و الزامات لازم برای آموزش کشاورزان، بهره برداران و ارائه دهندگان خدمات فنی بخش کشاورزی و امتیازات مترتب بر دارندگان گواهینامه آموزشی صادره از مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی را با هدف توسعه دانش كاربردي، حفظ سرمايه­های ملي، منابع پایه ارتقاي بهره وری و توانمندي مهارتی بهره برداران كشاورزي تدوین و به کلیه واحدهای اجرایی معاونت ها،  سازمان­ها و شرکت­های وابسته و تابعه ر ابر عهده دارد.

8- قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه­ای و مهارتی

در اجرای بندهای (۱) و (۲) سیاست‌های کلی اشتغال و بندهای (د) و (هـ) ماده(۲۱ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ و با توجه به سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی به‌منظور گسترش شایستگی حرفه‌ای، ارتقای جایگاه آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی، هماهنگی در سیاستگذاری کلان، مدیریت در برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و تربیت نیروی کار شایسته، نظام آموزش و تربیت فنی وحرفه‌ای و مهارتی که در این قانون «نظام» نامیده می‌شود و چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی ایجاد می‌شود.

 

راهبردها

راهبرد آموزش مهارتی و فنی و حرفه ای

1ـ آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر، نیمه ماهر و کارآفرین در بخش با هدف دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی بر اساس استانداردهای شغلی

2ـ ارتقا سطح مهارت بهره­برداران بخش کشاورزی و ایجاد مهارتهای جدید ویژه جوانان روستایی و علاقمند به ورد به بخش در راستای اهداف برنامه های توسعه­ای و راهبردی وزارت جهادکشاورزی

3ـ استانداردسازی محتواها، سرفصل­ها، مراکز آموزشی مجری و برنامه­های آموزش کشاورزی غیر رسمی با برخورداری از آخرین دستاوردهای علمی به منظور به­روز نمودن محتوا، شیوه­های آموزش و مهارت متناسب  با نیاز و تحول آموزش در بخش کشاورزی

راهبردآموزش در مناطق کمتر توسعه یافته

1ـ سیاستگذاری، برنامه­ریزی و توسعه آموزش­های مهارتی کشاورزی با رویکرد آموزش تقاضا محور و شغل محور به منظور تامین نیروی ماهر و تربیت کشاورزان آینده در مناطق عشایری و در حوزه مکران

2- کمک به تولید ثروت و کاهش فقر در جامعه از طربق توانمندسازی نیروی کار، توسعه کارافرینی، خوداشتغالی و افزایش اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته

3ـ تأمین نیازهای آموزشی و مهارتی بهره­برداران و ارائه دهندگان خدمات کشاورزی در تمامی سطوح مهارتی (سطوح عمومی، تخصصی و ویژه) با بهره­گیری از شیوه های نوین آموزشی با تأکید بر آموزش های کاربردی، عملیاتی و مزرعه­ای ویژه مناطق کمتر توسعه یافته علی الخصوص جامعه عشایری و ساکنین منطقه مکران

راهبرد آموزش در بخش بهره ­وری آب

1ـ ارائه آموزشهای مهارتی و تخصصی ویژه متقاضیان توسعه شبکه های نوین آبیاری

2ـ افزایش بهره­وری آب از طریق ارائه آموزشهای مهارتی دانش بنیان و نوین

3ـ ارتقاء سطح مهارت های فنی بهره برداران و شرکت های خدمات مشاوره ای در حوزه آب به منظور بهره وری حداکثر از منابع آب و خاک در کشاورزی، نکهداری صحیح سامانه­های آبیاری و نیل به اهداف توسعه پایدار

آموزش مهارتی شغلی بخش کشاورزی

هدف اصلی این نوع آموزش­ها، بهبود، ارتقا و ترمیم مهارت­های فنی شاغلان بخش و ایجاد مهارت­های جدید فنی و حرفه­ای برای جوانان روستایی، متقاضیان، علاقمندان به ورود به بخش کشاورزی در راستای اهداف برنامه­های توسعه­ای و راهبردی وزارت جهادکشاورزی است. که از طریق تربیت نیروی انسانی ماهر، نیمه ماهر و کارآفرین در بخش بر اساس استانداردهای شغلی ارائه می­شود. استانداردسازی محتوا، سرفصل­ها، مراکز آموزشی مجری و برنامه­های آموزش کشاورزی غیر رسمی با برخورداری از آخرین یافته­های علمی به منظور به­روز نمودن تمامی ابعاد فرایند آموزش متناسب  با نیاز و تحول آموزش در بخش کشاورزی از جمله اقدامات در این راستا می­باشد.

آموزش­های تشکل محور

با توجه به نقش و جایگاه تشکل­های بخش کشاورزی در توسعه کشاورزی و سهولت پیاده­سازی سیاست­های کلان کشور در حوزه کشاورزی، آموزش و به­روز رسانی سطح مهارت اعضا و ارکان تشکل­ها و اتحادیه­های کشاورزی ـ محور از اهم برنامه­های اجرایی در دفتر می­باشد. ایجاد زمینه مناسب و بسترسازی جهت توسعه تشکل­ها و تداوم فعالیت­های تشکل ـ محور با تجهیز این تشکل­ها به ابزار دانش و مهارت­های مورد نیاز می­تواند تضمین کننده فعالیت­های اثربخش آنان باشد. بر همین اساس آموزش تشکل­ها اعم از تشکل­ها حرفه­ای و تخصصی، اعضا تشکل­های مردمی نظیر مددکاران و تسهیلگران، اعضا نظام صنفی کارهای کشاورزی و شرکت­های خدمات مشاوره­ای از اهم برنامه­های قابل پیگیری می­باشد. 

مهارت آموزش کارکنان وظیفه

با هدف توسعه سطح مهارت در بین جوانان و تحقق شعار هر ایرانی، یک مهارت و  نیز تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از ظرفیت­های موجود در کشور به منظور مهارت آموزی و توسعه توانمندسازی جوانان، از سال 97 با انعقاد تفاهم نامه­ای فی مابین ستاد کل نیروهای مسلح و مقام عالی وزارت، این امر مهم عملیاتی شده است. بر این اساس، آموزش کارکنان وظیفه در پادگان­های محل خدمت آنان و با استفاده از توان کارشناسی و پتانسیل­های موجود مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان­ها صورت می­پذیرد که در سال 97 در امر اموزش­های مهارتی به این جامعه هدف، در بین تمامی وزارتخانه­ها رتبه نخسب به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافت.

آموزش مهارتی در مناطق کمتر توسعه یافته (مکران)

سیاستگذاری، برنامه­ریزی و توسعه آموزش­های مهارتی کشاورزی با رویکرد آموزش تقاضا محور و شغل محور به منظور تامین نیروی ماهر و تربیت کشاورزان آینده در مناطق کمتر توسعه یافته بویژه در حوزه منطقه مکران از اهم فعالیت­های مورد پیگیری در دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی می­باشد. کمک به تولید ثروت و کاهش فقر در این مناطق با توانمندسازی نیروی کار، توسعه کارافرینی و افزایش اشتغال در منطقه از طریق تأمین نیازهای آموزشی و مهارتی بهره­برداران و ارائه دهندگان خدمات کشاورزی در تمامی سطوح مهارتی (سطوح عمومی، تخصصی و ویژه) به عنوان یک رویکرد مهم در دستور کار می­باشد.

 

آموزش مهارتی ویژه جامعه عشایری

مخاطب شناسی و ارائه خدمات آموزشی متناسب با شرایط فراگیران یکی از عوامل مهم در موفقیت برنامه­های آموزشی است. جامعه عشایری با توجه به شرایط خاص و سبک زندگی همواره یکی از گروه­های هدف مورد نظر این دفتر بوده­اند که به دلیل دسترسی محدود به آنان نیازمند ارائه خدمات آموزشی بیشتر و متفاوت­تری هم می­باشند. بر این اساس در برنامه­ریزی­های سالانه دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی، برای این قشر از جامعه با نظر سازمان امور عشایر ایران، برنامه­ریزی آموزشی انجام می­پذیرد که البته در اجرای این آموزش­ها نیز بهره­گیری از ظرفیت­های طرفین بسیار مهم بوده و این هم­افزایی سبب می­شود تا آموزش­ها با اثربخشی بیشتری در دسترس مخاطبان مورد نظر قرار گیرد.

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0