پنج‌شنبه, 27 مرداد 1401
Slogan
  • ساعت : ۱۰:۰۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ 
  • کد خبر : ۲۵۷۳۷
اجرای عملیات كیل گیری كلزا در مزرعه اصفهان كشت شهرستان شاهین شهرومیمه استان اصفهان
کیل گیری از محصول کلزا در مزرعه اصفهان کشت شهرستان شاهین شهرومیمه با هدف معرفی تولید کنندگان برتر استان اصفهان با حضور نماینده مدیریت ترویج استان ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ، رئیس اداره ترویج، مسئول زراعت و مسئول مکانیزاسیون شهرستان انجام شد.

با حضور نماینده مدیریت ترویج استان ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ، رئیس اداره ترویج، مسئول زراعت و مسئول مکانیزاسیون مدیریت در روز شنبه 4 تیرماه 1401، کیل گیری از کلزا در مزرعه اصفهان کشت با هدف معرفی تولید کنندگان برتر شهرستان ، با حضور نماینده مدیریت ترویج استان آقای مهندس طوسی ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آقای مهندس عباسی، رئیس اداره ترویج، مسئول زراعت و مسئول مکانیزاسیون مدیریت شهرستان و مدیر عامل شرکت  اصفهان کشت آقای دکتر شیرازی و مدیر مزرعه آقای توکلی  مورخ 4/4/1401 انجام گرفت . آقای مهندس عباسی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت:  رعایت کلیه اصول فنی شامل عملیات تهیه بستر ،  انتخاب تاریخ مناسب کاشت ، رقم مرغوب و گواهی شده ، اجرای آبیاری تحت فشار، مبارزه به موقع با علف های هرز و آفات ، برگزاری کارگاه های آموزشی ترویجی و حضور مستمر کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و ارائه توصیه های فنی و مدیریت خوب مدیرعامل شرکت و مدیر مزرعه ، باعث ثبت عملکرد بالای کلزا در این مزرعه شده است. در ادامه جلسه ای در محل دفتر شرکت برگزار گردید و مهندس عباسی ضمن اشاره به نقش کشاورزان زحمتکش به عنوان تلاشگران عرصه تولید و تامین کنندگان امنیت غذایی جامعه ، از زحمات آنها قدردانی نمودند و به بررسی مسائل و مشکلات مطرح شده پرداخته شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.17.0
    V6.0.17.0