پنج‌شنبه, 27 مرداد 1401
Slogan
  • ساعت : ۱۰:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ 
  • کد خبر : ۲۵۷۶۸
شركت مدیرهماهنگی ترویج سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان در جلسه شورای مهارت استان
حضور آقای مهندس اسکندری مشاور ریاست سازمان و مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان در جلسه شورای مهارت استان...

آقای مهندس اسکندری مشاور ریاست سازمان و مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان در جلسه شورای مهارت آموزی استان که با حضور ویژه معاون پژوهش،برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آقای دکتر شهریور  و سایر اعضاء مورخ 12/4/1401 در محل سالن جلسات میثاق اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان برگزار گردید،شرکت کردند. این جلسه با محوریت بررسی دستورالعمل مهارت آموزی در محیط کار واقعی و بررسی شیوه متناسب سازی آموزش ها با نیاز بازار کار، تشکیل شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.17.0
    V6.0.17.0