پنج‌شنبه, 27 مرداد 1401
Slogan
  • ساعت : ۲۲:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ 
  • کد خبر : ۲۵۷۷۱
برگزرای ششمین جلسه آموزشی در سایت الگویی محصول سالم باغ انگور چم بور فرخینوند شهرستان چرداول با عنوان "هرس سبز و تغذیه باغات انگور

ششمین جلسه آموزشی در سایت الگویی محصول سالم باغ انگور چم بور فرخینوند شهرستان چرداول با عنوان هرس سبز و  تغذیه باغات انگوربرگزار شد. در این کارگاه آقای مهندس حسین بیگی در خصوص مناسب تر ین زمان برداشت انگور ، تغذیه تکمیلی پس از برداشت و زمان استفاده از کودهای فروت ست و نیز عملیات پس از برداشت نکاتی مطرح نمودند، در پایان به سوالات بهره برداران توسط مدرس محترم  پاسخ داده شد

نکته قابل توجه و مهم افزایش قابل توجه عملکرد در سایت تابع اصلی و در باغ سایر تابعین بود بطوریکه طبق آمار و کیل گیری صورت گرفته میزان عملکرد از 5/1 تا ۲ تن سال گذشته به ۶ تا ۷ تن در سال جاری افزایش یافته بود، که می‌توان بخشی از این افزايش عملکرد را مرهون بکارگیری درست و اصولی عوامل تولید در نتیجه آموزش‌ها و انتقال تجارب توسط کلیه کارشناسان محترم پهنه، مسئول محترم مرکز زاگرس، کارشناسان محترم باغبانی و ترویج دانست. هدف از پروژه سایت الگویی جامع تولید باغ انگور، بكارگيري كليه عوامل تأثيرگذار بر توليد و اعمال مدیریت واحد در بکارگیری از منابع تولید و مشارکت کشاورزان و انتقال دانش جدید توسط کارشناسان و بکارگیری تجارب مفید توسط کشاورزان می باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.17.0
    V6.0.17.0